Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Ba Vì đón chị

Thương tặng con gái

Người ta sống ở trên đời
Quý nhau cái nết trong người bền lâu
Dù cho có cách xa nhau
Tình ta cứ mãi nặng sâu trong lòng
Đàng ngoài nay đón đàng trong
Nghĩa tình đầm ấm chẳng mong điều gì
Thỏa lòng mong mỏi những khi
Mời về chơi ở Ba Vì mến thương
Tân Bình - Hà Nội vấn vương
Nghĩa tình em, chị con đường còn đi
Hữu duyên tương ngộ năng thì
Chị em mình lại cùng đi Sài Gòn
Ngắm sông in bóng trăng tròn
Viễn đông hòn ngọc hỏi còn gì hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét