Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Vẳng nghe


Vẳng nghe tiếng chổi cọ xa
Tôi đây biết chắc đấv là vợ tôi
Sáng ra quét nép khắp nơi
Khi vào mệt thở khiến tôi phiền lòng
Thuốc ơi nhanh thấm vào trong
Để tôi khỏi bệnh nép cùng vợ tôi
Việc xong chồng vợ cùng cười
Nhìn nhau viên mãn cuộc đời thăng hoa. 

Ba Vì 3/8/2011

0 nhận xét:

Đăng nhận xét