Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Thơ Hai NgườiTặng anh Nguyên Quốc Luận
Chị Trần Thị Kim Liên
Nhân ngày ra mắt tập thơ

Chúc mừng Quốc Luận - Kim Liên
Là đôi bạn hiền, ra mắt tập thơ
Trần - Bùi Xuân, Nguyễn - Lòng Hồ
Cùng trường ngày ấy bây giờ là đây
Ủy ban Kim Sơn hôm nay
Tiếng thơ vang vọng đắm say lòng người
Khách thơ được Luận - Liên mời
Tập trung đầy đủ vì trời dõi thương
Cái mưa, cái nắng tránh đường
Để cho cái mát dẫn đường khách đi
Hương Sơn quán, tửu với thi
Cùng chúc Liên - Luận đang đi đúng đường
Chung mái nhà chẳng chung giường
Để tình thơ tỏa ngát hương cho đời.

Năm 2009

0 nhận xét:

Đăng nhận xét