Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Thơ cúm

Thơ tôi cảm cúm nhẹ rồi! 
Câu đứng thì ngáp, tứ ngồi thì run. 
Điều vần lục bát đang cùn
Thất ngôn bát cú, lờn vờn gầy hao! 
Giờ thì tôi phải làm sao? 
Hỏi ai? Để khỏi lâm vào cảnh nay. 

Ngoài trời lắc rắc mưa bay
Sao anh không tự hỏi ngay đất trời? 
Núi, Sông, Mây, Gió, Biển khơi
Cùng anh nối nhịp cho đời bay cao. 
Để hồn thơ được tuôn trào
Để tình thơ ấm sưởi vào lòng nhau
Nghiệp thơ chẳng mấy ai giàu
Thú chơi cốt để đời sau ngẫm mình. 

Ba Vì-2010 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét