Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Ngày anh đi

Bảy giờ rưỡi tối viết về anh
Hà Nội báo tin dữ, chẳng lành
Anh đã đi rồi buồn lắm lắm
Lòng tôi văng vẳng gọi tên anh
Một chín năm tư sao vội thế
Cuộc đời đang được đẹp như tranh
Trai gái rể dâu đều đủ cả
Vậy mà trời nỡ cướp đời anh. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét