Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Cô bán xăng

Em là người bán dầu xăng
Ngày ngày “cò súng” bóp căng cong vòi
Em giúp được rất nhiều người
Sáng, trưa, chập tối đầy vơi nhiệt tình
Đỏ, xanh, cao, thấp, mập, xinh
Việt - Trung - Nhật - Pháp nặng tình với em.
Nhìn nhau, gần gũi, mở xem
Bơm nhiều hay ít? Đẻ em liệu bề!
Khuya rồi em trở ra về
Chiêm bao vẫn thấy “súng” kề tay em.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét