Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Tâm sự trong đêm


Tặng cô H

Thầy xem: Bảo sướng về sau
Thế mà chưa thấy sướng đâu thầy à!
Đã hơn nửa chục năm qua
Việc nhà tôi phải đứng ra lo - bàn
Rất mừng trai gái đều ngoan
Rể - dâu rất tốt không than điều gì
Chỉ hèm một nỗi, mỗi khi
Màn đêm buông xuống tôi thì xa xăm
Nghĩ về quá khứ những năm
Vợ chồng đều khỏe lo chăm việc nhà
Xưa: Con đứa cận, đứa xa
Nay: Xum họp lại có nhà đẹp - vui
Cháu nội ngoại đủ đông rồi
Chỉ buồn ông bị bệnh đời oái oăm!
Đêm đêm nhìn thấy ông nằm
Tôi mong trời sáng để chăm thuốc dần 
Muốn ông khỏe mạnh cốt gân
Nếu có thuốc thần tôi cũng tìm mua
Ông mau khỏi, lại chơi đùa
Cùng đàn cháu nhỏ sớm khuya bên thềm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét