Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Tặng vợ yêu 

Ai đem bèo tấm tới rồi
Thả nhầm lên cả khắp người vợ yêu
Trên khuôn mặt đẹp diễm kiều
Những chàng bèo cứ dần đều hiện ra
Chồng yêu lại bảo: Đẹp mà
Nhìn em anh tưởng em ba chục tròn. 
Khi ấy là gái một con
Mắt ai đã bị trông mòn đôi pha
Thôi anh đừng đùa nữa mà
Hái chanh hay quất đi pha nước đường
Bảo con gái hãy khẩn trương
Đi ra chỗ cậu xin phương thuốc về. 

Năm 2009 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét