Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

LÒNG NHƯ SỐNG GIỮA TÌNH THƯƠNG

Thân tặng Hương Thi

Hát Môn - Tháng tám - Hai ba (23/8/2009)
Quê hương Phúc Thọ bó hoa tặng người
Cảm ơn tiếng hát ru hời
Của Thi Hữu đã giúp tôi nhớ về
Tuổi thơ tắm mát sông quê
Chăn trâu cắt cỏ, bờ đê đánh bài
Giờ này trà lứa còn ai
Ở quê hay đã miệt mài phương xa.
Nhớ về mùng sáu tháng ba
Là ngày giỗ của hai bà Trưng Vương
Càng nghe tiếng hát Thi Hương
Lòng như sống giữa tình thương quê nhà.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét