Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

MỪNG ĐẢNG, MỪNG BÁC -MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẤT NƯỚC

Canh Dần đón tết đẹp trang thơ
Hà Nội - Việt Nam rực sắc cờ
Mừng Đảng tám mươi nền móng chắc
Vui trăm hai chục tuổi Bác Hồ
Tám sáu triệu dân đều phấn khởi
Nghìn tuổi Thăng Long một Thủ đô
Việt Nam hội nhập cùng thế giới
Đẹp tuổi sáu lăm một cơ đồ.

Năm 2010

0 nhận xét:

Đăng nhận xét