Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM

Kinh tặng Xóm 2 - TTNC Bò & Đồng cỏ Ba Vì

Tôi mừng hạnh phúc trăm năm
Của con gái cả hai lăm tháng này
Được bà con xóm chung tay
Liệu lo chu tất, tình này non cao.

Bí thư Chi bộ sát sao
Đã cùng trưởng xóm xúm vào lo toan
Trước hai ngày đã họp bàn
Phân công cụ thể chu toàn đó đây
Mãi mai sau nhớ ngày này
Tình làng nghĩa xóm nơi đây tuyệt vời
Tôi xin mượn bút thay lời
Cám ơn lãnh đạo và người xóm 2.

29/3/2011

0 nhận xét:

Đăng nhận xét